Logo

executive search = old school

open posities
concept

inzicht

Managing Director biedt inzicht in directieposities. Directeuren en toekomstig directeuren zoeken vaak vergeefs naar een overzicht van vacante posities. In contacten met executive search bureaus wordt veelal slechts een enkele individuele positie besproken.

Managing Director brengt relevante directieposities voor u in beeld.

resultaat

Door onzekerheid over meetbare “value for money” ervaren aandeelhouders en ondernemers vaak een drempel voor de inzet van een executive search bureau. Anderzijds ontbreekt tot dusverre een instrument om, buiten het eigen netwerk, rechtstreeks met passend talent in contact te komen.

Managing Director biedt u de mogelijkheid van uitstekend resultaat en brengt baten en lasten in balans.

openposities

open posities

onze selectie

HR Director

4500 FTE | HR TEAM 45 FTE | STRATEGIE + OPERATIE | NOORD-BRABANT

Topspeler in technical services voor industrie, utilities, asset-owners en smart-city-ontwikkelingen.

Business Unit Director m/v

VERTROUWELIJKE OPDRACHT | INFRATECHNIEK | 350 FTE | GELDERLAND

Onderneming levert technische diensten voor utilities, asset-owners en smart-city-ontwikkelingen.

Platform Director

THRUSTERS AND PROPULSION CONTROL SYSTEMS | NOORD-BRABANT

Wärtsilä is a world leader in marine technology and leading the industry’s transformation towards a Smart Marine Ecosystem.

Directeur Operations

PRODUCTIEBEDRIJF | 100 FTE | ORGANISEERT + ONTWIKKELT | OVERIJSSEL

Productiebedrijf binnen groep van ondernemingen actief in verhuur van materieel.

Business Unit Director 2024

BEDRIJFSOPVOLGING | INGROEITRAJECT

Voor business unit of werkmaatschappij van familiebedrijven c.q. middelgrote ondernemingen eigendom van investeerders.

ondernemerspaketten

ondernemerspakketten

U zoekt zelf-gemotiveerde kandidaten voor uw vacante directiepositie;

kandidaten waarvoor dat de logische volgende stap is.

Daartoe bieden wij u een gebalanceerd communicatieconcept met een aantrekkelijke pricing.

kennismakingspakket

Uw vacature kosteloos op ons wervingsplatform gedurende zes weken.
Opname in maandelijkse e-mailing naar +2000 ontvangers op directieniveau.
Respons wordt wekelijks naar u doorgezonden.

communicatiepakket

Inventariserend gesprek (bij u of bij ons).
Professionele ondersteuning bij opstellen functieomschrijving.
Advisering over positionering van functie en onderneming op de executive-markt.
Vacaturevermelding op ons wervingsplatform gedurende zes weken.
Inzet partner-netwerk om vacante positie breed bekend te maken.
Opname in maandelijkse e-mailing naar +2000 ontvangers op directieniveau.
Respons wordt wekelijks naar u doorgezonden.

search & selectiepakket

Communicatiepakket + selectie van respons.
Inzet aanvullende search-instrumenten.
Uitvoeren eerste selectie-interviews.
Participeren in vervolginterviews.
Advisering salaris- en contractonderhandelingen.

directeuren

klankbordpakket

(Kandidaat)directeuren die bij hun zoektocht naar een nieuwe positie een professionele gesprekspartner zoeken, zijn wij graag van dienst.

Dit omvat twee componenten:

1. Een analysegesprek waarin uw persoonlijke en professionele achtergronden besproken worden, met uw toekomstverkenning.

2. Een separaat adviesgesprek waarin de toekomstverkenning verder wordt uitgewerkt, onder meer naar uw persoonlijke ‘positionering’, ook door middel van concrete zaken als uw CV en LinkedIn-profiel.

Kostprijs: éénmalig € 400,= (ex.btw.)

overons

over ons

Managing Director is een initiatief van The Recruitment Company.

Binnen ons team combineren wij 35 jaar ervaring met management search voor ondernemingen met de ambitie om een effectief en laagdrempelig directie-platform te realiseren.

De gedachte dat je voor een directiepositie “gevraagd” moet worden is gedateerd, informatietechnologie maakt een nieuwe benadering mogelijk.

ManagingDirector.nl is gericht op interessante ondernemingen én op gemotiveerde kandidaten van uitstekend niveau. Wordt of bent u Managing Director ?

Voor meer informatie belt u direct met Jos van den Brule op 010 – 2250816

executive search = old school

contactgegevens

voor meer informatie